BECCLE-seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot bokavtalen og reguleringen av drosjenæringen

De siste årene har både den norske bokavtalen og reguleringen av drosjemarkedet har skapt debatt. EFTAs overvåkningsorgan har kommet med innvendinger til reguleringen av drosjemarkedet i Oslo, og har bedt informasjon om unntaket fra konkurranseloven § 10 for bokavtalen. BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling, hvor Mathisen vil diskutere ESAs innvendinger og bekymringer rundt både drosjereguleringen og bokavtalen. Read More …

Konkurranse og regulering

Christine Meyer, konkurransedirektør og medlem av produktivitetskommisjonen, vil redegjøre for hvordan sektorreguleringen kan endres for å fremme konkurranse og produktivitet. Hun vil også gjennomgå hvilke begrensninger konkurranseloven setter for effektiv håndheving av regelverket som fremmer konkurranse. Read More …