BECCLE Seminar om matmarkedet

Matmarkedene i Norge er under konstant oppmerksomhet. Nylig har Konkurransetilsynet godkjent fusjonen mellom Coop og Ica på vilkår. Regjeringen jobber med en lov om god handelsskikk, og debatten om hvor marginene forsvinner i distribusjonskjeden pågår. I dette seminaret ønsker vi å rette søkelys på alle disse problemsstillingene, og vi har invitert en rekke økonomer og jurister til å presentere sine syn som grunnlag for diskusjon og debatt. Read More …

BECCLE-seminar: TeliaSonera/Tele2

I forbindelse med Konkurransetilsynets godkjenning av Telesonera/Tele2, har BECCLE gleden av å invitere til et seminar om fusjonen og bruken av UPP-tester for å avdekke fare for prispress i markedet. Read More …

Horizontal Mergers and Product Quality

I artikkelen “Horisontal Mergers and Product Quality”, studerer Kurt Brekke, Luigi Siciliani (University of York) og Odd rune Straume (University of Minho) av den grunn effektene av horisontale fusjoner kvalitet, pris, og velferd. De bruker et teoretisk rammeverk med tre (ex ante) identiske bedrifter som tilbyr differensierte produkt. På seminaret vil Brekke legge frem artikkelen hvor det blant annet påpekes at de fusjonerende bedriftene alltid reduserer kvalitet, men effekten på pris avhenger av hvor responsiv etterspørselen er med hensyn til kvalitet. Read More …

New publication: Konkurransepolitikk

Written by Erling Hjelmeng, Professor at the Faculty of Law, University of Oslo, Professor II at the Norwegian School of Economic, and associated with BECCLE, and Lars Sørgard, Professor at the Department of Economics at Norwegian School of Economics, and BECCLE, The book deals with the interaction between law and economics in shaping competition policy, and the legal and economic basis for intervention. Read More …