BECCLE-seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot bokavtalen og reguleringen av drosjenæringen

De siste årene har både den norske bokavtalen og reguleringen av drosjemarkedet har skapt debatt. EFTAs overvåkningsorgan har kommet med innvendinger til reguleringen av drosjemarkedet i Oslo, og har bedt informasjon om unntaket fra konkurranseloven § 10 for bokavtalen. BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling, hvor Mathisen vil diskutere ESAs innvendinger og bekymringer rundt både drosjereguleringen og bokavtalen. Read More …

A growing role for economics in State Aid Control

On Tuesday 23 September, Gjermund Mathisen, senior officer of ESA Legal and Executive Affairs, and newly appointed directior of ESA Competition and State Aid unit, will give an introduction to the new reform on State Aid and the growing role for economics in State Aid Control.
Read More …