Regulering og konkurranse i banksektoren

Emil R. Steffensen og Christine Meyer, kommentert av Jan Erik Fåne, diskuterer hvilke virkninger det vil få for konkurransen i markedet at Norge innfører strengere krav til bankene tidligere enn rensten av EØS-området Read More …