BECCLE-seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot bokavtalen og reguleringen av drosjenæringen

De siste årene har både den norske bokavtalen og reguleringen av drosjemarkedet har skapt debatt. EFTAs overvåkningsorgan har kommet med innvendinger til reguleringen av drosjemarkedet i Oslo, og har bedt informasjon om unntaket fra konkurranseloven § 10 for bokavtalen. BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling, hvor Mathisen vil diskutere ESAs innvendinger og bekymringer rundt både drosjereguleringen og bokavtalen. Read More …

New publication: Konkurransepolitikk

Written by Erling Hjelmeng, Professor at the Faculty of Law, University of Oslo, Professor II at the Norwegian School of Economic, and associated with BECCLE, and Lars Sørgard, Professor at the Department of Economics at Norwegian School of Economics, and BECCLE, The book deals with the interaction between law and economics in shaping competition policy, and the legal and economic basis for intervention. Read More …