Strategi og politikk for handel mellom bedrifter

BECCLEs Teis Lunde Lømo disputerer torsdag 12.01.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Vertical contracting with externalities: three essays in industrial organization».

Bedrifter handler med hverandre gjennom avanserte kontrakter – gjerne kalt vertikale bindinger. Et eksempel er avtalene mellom leverandører og forhandlere i det norske dagligvaremarkedet – si mellom Orkla og Rema. Vertikale bindinger kan hjelpe bedriftene med å utvikle sine varer og tjenester, men kan også brukes til å dempe konkurransen med andre bedrifter. Gjennom regulering av slike kontrakter søker myndighetene å balansere verdiskapning og ressursfordeling slik at forbrukerne får gode produkter til lave priser. For å lage treffsikker politikk må vi forstå hvorfor bedriftene gjør som de gjør, og hvordan ulike kontrakter slår ut i ulike markeder.

Avhandlingen er en samfunnsøkonomisk studie av vertikale bindinger. Lømo forklarer blant annet hvorfor selskaper som Microsoft og Apple gjerne vil bestemme utsalgsprisene på deres produkter i butikkene. Lømo finner også en sammenheng mellom bedrifters vilje til å ta risiko og deres evne til å forplikte seg til kontrakter i markeder med lite informasjon, og han viser hvordan bedrifter som handler med hverandre år etter år kan gjøre uformelle avtaler om service til kundene. Disse funnene bidrar i flere aktive debatter innen nærings- og konkurransepolitikk i Europa og USA.

 

Personalia

Teis Lunde Lømo (1987) er fra Bergen. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi (2011), og har siden november 2012 vært stipendiat ved Institutt for Økonomi ved Universitetet i Bergen. Professor Tommy Staahl Gabrielsen har vært hovedveileder og postdoktor Bjørn Olav Johansen har vært biveileder på doktorgradsprosjektet.

 

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 12. januar 2017 kl. 10:15
Sted: Bergen sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligsplass 15.
Oppgitt tema: The Norwegian market for books – in light of competition theory

 

Tid og sted for disputas

Tid: 12. januar 2017 kl. 13:15
Sted: Bergen sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligsplass 15.
Tittel på avhandlingen: Vertical contracting with externalities: three essays in industrial organization.

Opprinnelig publisert på uib.no