Seminar om prisregulering dagligvarer

Det har i flere år pågått en debatt angående forskjeller i innkjøpspriser på dagligvarer og hvordan det evt. påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet. Denne debatten er nå igjen aktuell, etter at SV nylig har sendt et representantforslag til Stortinget om å regulere innkjøpspriser på dagligvare. Vi har bedt tre akademikere og tre personer fra bransjen kommentere forslaget fra SV: Professor Espen Moen, BI, Professor Øystein Foros, NHH, Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen, Karl Alveng Munthe-Kaas, Oda, Stein Rømmerud, Norgesgruppen og Helge Hasselgård, Dagligvareleverandørenes Forening,

Seminaret avsluttes med en paneldebatt ledet av Tor Arne Fanghol fra universitetsavisen Khrono.

Seminaret kan følges både fysisk og digitalt.

Tid: Fredag 6. mai kl 10.30-13.00

Sted: Auditorium 4, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Se lysbildene fra seminaret: lysbilder fra Moen sitt foredrag, fra Munthe-Kaas sitt foredrag, Foros sitt foredrag, Gjendemsjø sitt foredrag og lysbilder fra Rømmerud sitt foredrag finner du her.

Gikk du glipp av seminaret? Du kan se opptak fra foredraget her og den etterfølgende paneldebatten finner du her.