Seminar om hvorfor og hvordan man kan stimulere til lokal deltagelse i anskaffelsesprosesser

17. Oktober inviterer BECCLE til et seminar om hvorfor og hvordan man kan stimulere til lokal deltakelse i offentlige anskaffelsesprosesser. Seminaret finner sted fra 12:15-14:00 i Auditoriet i Jusbygg II på det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Forsker Malin Arve (NHH) vil snakke om hvorfor dette er økonomisk lønnsomt og Ragnhild Kristina Ølstad (Inventura) vil presentere det juridiske handlingsrommet og hvordan man kan stimulere til økt konkurranse og deltakelse. Til sist vil representanter fra Sykehusinnkjøp presentere hvordan de legger til rette for bred deltakelse både fra lokale og nasjonale bedrifter i sine utlysninger. 

For mer informasjon om foredraget, følg denne linken.