Reflektioner kring Marknadsdomstolen och dess organisation

Speaker: Jonas Häckner
Professor, Stockholms Universitet, and member of the Sweedish Market Court

Time: Thursday 8 May at 14:15
Location:
Auditorium, ground floor, Jekteviksbakken 31

A recording of the seminar is available here.

Topic: I forbindelse med forslaget om å etablere en uavhengig klagenemnd for Konkurransetilsynet vil Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stockholm, Jonas Häckner forklare hvordan Marknadsdomstolen arbeider, gi synspunkter på hvor godt den fungerer, og i tillegg fortelle om forslagene til reform i Sverige på dette området. Jonas Häckner har vært medlem av Marknadsdomstolen siden 2000. Read more…