Policy reports

2017

2015

2014

 

 

    • Hjelmeng, E. J. og L. Sørgard: “Konkurranseloven i domstolene’, kapittel i K. Sunnevåg (red.): Handlingsrom for konkurransepolitikken. Festskrift til Christine Meyer, Grieg Forlag, s. 37-53.

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

    • Gabrielsen, Tommy. S., Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad: Kjøpermakt i dagligvaresektoren. Rapporten er skrevet på oppdrag av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Avlevert 12.4.2013.

 

    • Gabrielsen, Tommy S.: Lov om god handelsskikk. i I. Pettersen (red): Dagligvarehandel og mat 2013, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF).

 

 

  • Vagstad, S.: Prisutvikling, lønnsomhet og produktivitet, i I. Pettersen (red): Dagligvarehandel og mat 2013, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF).

 

2012

 

 

 

 

 

 2011

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

LEAVE A COMMENT