Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett

Photo/Ill. UiB.

Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett fra nyttår. Han tar over etter professor ved Det juridiske fakultet, UiO, Giuditta Cordero-Moss.

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Tidsskriftet retter seg hovedsakelig mot praktiserende jurister, men også mot forskere og studenter. Her publiseres fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur. Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, svensk og dansk, og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

BECCLE gratulerer Halvard så mye med utnevnelsen!

For mer informasjon om tidsskriftet, se https://www.idunn.no/lor.