Previous and upcoming events

Many of BECCLE’s seminar and other event are recorded and streamed live. Recordings of previous events are available here…

Spring 2017

February 13 at 14:00 – 16:00
Seminar: BECCLE-seminar: Delingsøkonomi – muligheter og utfordringer
Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Institutt for økonomi, UiB, BECCLE og leder for delingsøkonomiutvalget, Professor Espen R. Moen, BI og medlem av delingsøkonomiutvalget, Stortingsrepresentant Heikki Holmås, SV, Energi-, miljø og transportpolitisk talsperson, og Oscar Hellenes, Lotel Grunder

March 30 at 12:45 – 14:00
Seminar: Nytt BECCLE seminar: Prisdiskriminering og prissykler
Halvor Mehlum, Universitetet i Oslo

April 21 – 26
PhD Course: PhD Course on the Economics of Exclusion,
Greg Shaffer, Professor, University of Rochester and UoB/BECCLE

27 – 28 April
Conference: The 2017 Bergen Competition Policy Conference

Fall 2016

September 13 at 14:00 – 15:30
Seminar: BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige
Malgorzata A. Cyndecka, postdoktor, det juridiske fakultet, UiB og BECCLE, Herdis Helle, advokat, kommuneadvokaten i Bergen kommune, og Steinar Vagstad, professor, institutt for økonomi, UiB

November 1 at 10:00 – 12:00
Seminar: BECCLE-seminar: Markedsbalansering i kjøttindustrien og unntak fra konkurranseloven
Hans Thorn Wittusen, Vise-konsernsjef i Nortura, Magnus Gabrielsen, Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Per Ingvar Olsen, Professor BI, og Tommy Staahl Gabrielsen, Professor, økonomisk institutt, UiB og BECCLE

November 10 at 09:30 – 14:00
Seminar: BECCLE-seminar om matmarkedet
Tommy Staahl Gabrielsen, Professor, UiB og BECCLE, Frode Steen, Professor, NHH og BECCLE, Kurt Brekke, Sjefsøkonom i Konkurransetilsynet, Niklas Strand, RBB Economics Stockholm, Eirik Østerud, Førsteamanuensis, UiO, Thibaud Verge, Professor, CREST, NHH og BECCLE, Bjørn Olav Johansen, Forsker, UiB og BECCLE, og Erling Hjelmeng, Professor, UiO og BECCLE,

November 22 at 13:15 – 15:00
Seminar: BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen,
Professor Asbjørn Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet, Førstelagmann Magni Elsheim, Gulating lagmannsrett, Sven Marius Urke, Direktør for domstolsadministrasjonen, Proffessor Tommy Gabrielsen, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen, og BECCLE

Spring 2016

January 21 at 13:00 – 14:30
Seminar: Særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til direktiv 2014/104 om private erstatningssøksmål for brudd på EU/EØS-konkurranseretten, Gjermund Mathisen, Director, Competition and State Aid Directorate, EFTA Surveillance Authority.

February 3 at 12:15 – 14:00
Seminar: BECCLE-seminar om konkurransepolitikk og innovasjon,
Christian Riis, Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

March 7 at 14:00 – 15:30
Seminar: BECCLE-seminar: ny konkurranseklagenemd,
Helge Stemshaug, Partner, Advokatfirmaet BA-HR, og Ørnulf Øyen, Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

March 10 at 14:15 – 14:30
Seminar: BECCLE-seminar: Hva bør være Konkurransetilsynets arbeidsoppgaver?,
Lars Sørgard, Konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

April 21 – 22
Conference: 2nd Annual BECCLE Competition Policy Conference

April 25 at 12:15 – 13:30
Seminar: BECCLE-seminar med Thibaud Verge,
Thibaud Verge, ENSAE/CREST

June 13 at 12:15 – 13:30
Seminar: BECCLE-seminar med Emilio Calvano,
Emilio Calvano, University of Naples

Fall 2015

September 10 at 14:15 – 16:00
Seminar: Kan Konkurransetilsynet forhindre høye bensinpriser?, Erling Hjelmeng, Professor, Institutt for Privatrett, UiO, NHH og BECCLE.

September 24 at 12:45 – 14:00
Seminar: Variable inventory costs intensify retail competition, Joao Montez, London Business School.

October 27 at 10:15 – 13:00
Seminar: Posting matters revisited, Professor Catherine Barnard, University of Cambridge.

October 28 at 12:15 – 13:30
Seminar: Are Platform Price Parity Clauses Necessarily Anticompetitive?, Professor Thibaud Vergé, ENSAE ParisTech, NHH and BECCLE.

November 20 at 10 – 14:00
Seminar: Dagligvareportalen – til gunst for norske forbrukere?, Ronny Gjendemsjø, Juridisk fakultet, UiB, og BECCLE, Randi Flesland, Forbrukerrådet, Ingvill Størksen, Virke, Stian Mårdalen, REMA 1000, Tommy Staahl Gabrielsen, Institutt for økonomi, UiB, og BECCLE, og Tor Arne Fanghol, Bergens Tidene.

October 28 at 12:15 – 13:30
Seminar: Forslaget om innføring av kartellforlik i konkurranseloven, Nils Olav Widme, avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet, og Håkon Cosma Størdal, Advokat, Wiersholm.

Spring 2015

February 16 at 14:30 – 14:30
Seminar: Barriers to trade in services: OECD’s STRI project, Hildegunn Kyvik Nordåas, Senior trade policy analyst, OECD.

April 10 at 13:00 – 14:00
Semiar: Social Networks and the Demand for News, Lisa George, Hunter College.

April 15 at 12:00 – 14:00
Seminar: TeliaSonera/Tele2, Jostein Skaar, Oslo Economics, Gjermund Nese and Katrine Holm Reiso, Konkurransetilsynet, og Tommy S. Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen, Department of Economics, UoB, and BECCLE.

April 23 and 24
Conference: BECCLE’s inaugural Competition Policy Conference

May 5
Seminar: Matmarkedet
(Halv)dagsseminar om matmarkedet på NHHs Campus i Oslo

22 May
Seminar: The Directive on antitrust damages actions, Sebastian Peyer, School of Law, University of Leicester, and Lars Henrikson, Stockholm School of Economics.

 

Fall 2014

August 26 at 14:15-15:30
Seminar: ‘Konkurranse og regulering’, Christine Meyer, Director General, The Norwegian Competition Authority.

September 8 at 9:15-11:00
Seminar: ‘Nytt klageorgan for for konkurransesaker?’, Siri Teigum, partner, Advokatfirmaet Thommessen.

September 23 at 14:00-16:00
Seminar: ‘A growing role for economics in State Aid Control?’, Gjermund Mathisen, Seniar Officer, Legal and Executive Affairs, EFTA Surveillance Authority (ESA), and newly appointed Director for the Authority’s Competition and State Aid unit.

October 14 at 14:15-15:30
Seminar: ‘Picking a Partner among Competitors when Size Matters: The Norwegian Grocery Market’, Øytein Foros, Professor, dr. oecon, the Norwegian School of Economics, Department of Business and Management Science. and BECCLE, and Hans Jarle Kind, Professor, dr. oecon, The Norwegian School of Economics, Department of Economics, and BECCLE.

October 30 at 9:00-11:30
Seminar: ‘The interaction between EU/EEA Public Procurement and Competition Law’, Albert Sánchez Graells, Senior Lecturer in Commercial Law, University of Leicester, and Anders Thue, Partner, the Law Firm Simonsen Vogt Wiig.

November 26 at 14:15-15:30
Seminar: ‘Fusjoner godkjent på vilkår’, Professor Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo og professor Lars Sørgard, Norges Handelshøyskole.

December 1 at 14:30 – 14:30
Seminar: Partial Vertical Ownership, Ricardo Gonçalves, Assistant Professor, the Faculty of Economics and Management, Catholic University of Porto.

 

Spring 2014

January 29 at 14:15-15:30
Seminar: ‘The efficiency defence under Art 10(3) of the Norwegian Competition Act’, Tommy Staahl Gabrielsen, UiB/BECCLE, Ronny Gjedemsjø, UiB/BECCLE and Lars Sørgard, NHH/BECCLE.

February 10 at 14:15-15:30
Seminar: Price squeeze absent a duty to supply. professor Sten Nyberg, Stockholms Universitet.

March 4 at 14:15-16:00
Seminar: Enforcement models in competition law (administrative, prosecutorial, private, criminal), Carl Baudenbacher, president of the EFTA court. Video recording and presentation here.

March 25 at 14:15-15:30
Seminar:
‘Hva kjennetegner karteller – norske og finske historiske karteller’, Frode Steen, NHH/BECCLE.

April 9 at 14:15-15:30
Seminar:
‘Horizontal mergers and quality’, Kurt Brekke, NHH/BECCLE.

April 23 at 13:30-16:00
Seminar:
‘Regulering og konkurranse i banksektoren’, avdelingsdirektør Emil R. Steffensen, Finanstilsynet og konkurransedirektør Christine B. Meyer. Kommentator: Jan Erik Fåne, Finans Norge.

May 8 at 14:15-15:30
Seminar:
‘Reflektioner kring Marknadsdomstolen och dess organisation’, professor Jonas Häckner, Stockholms Universitet.

May 23
Workshop: Industrial Organization, Norwegian School of Economics

Papers:

 

Autumn 2013

September 17 at 13:00-14:30
Seminar: ‘Konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private bedrifter? Hva kan vi lære av Sverige?’, juridisk direktør Per Karlsson, Konkurrensverket og professor Trond Bjørnenak, NHH.

October 3 at 12:30-13.45
Seminar:
Research seminar: Post doc Bjørn Olav Johansen, BECCLE/UiB. Topic: “The opportunism problem revisited: the case of retailer sales effort”. This seminar is held at Department of Economics, University of Bergen, Fosswinckelsgate 14, room 327.

October 11 at 12:15-13.30
Seminar:
Professor Greg Shaffer, University of Rochester and BECCLE/UiB. Topic: “Exclusionary Discounts”. NB. This seminar is held at Department of Economics, University of Bergen, Fosswinckelsgate 14, room 327.

October 16
Wokrshop: Vertical restraints, Bergen.

October 17 at 14:15-15.30
Seminar:
Professor Thibaud Verge, CREST-LEI/ENSAE/BECCLE/NHH. Topic: “Quantitative methods for unilateral effects: UPP vs. Merger Simulation”. NB. This seminar is held in Auditorium 3, 6th floor, Faculty of law.

October 29 at 14:15-15.30
Seminar:
‘Criminal Cartel Enforcement in the UK: Rectifying the Mistakes of the Past’, associate Professor Peter Whelan, School of Law, University of Leeds.

November 6 at 14:15-15.30
Seminar:
‘Kommisjonssalg fra et juridisk og økonomisk perspektiv’, post doc Ronny Gjendemsjø, UiB and BECCLE and post doc Bjørn Olav Johansen, UiB and BECCLE. Her er de to presentasjonene som ble holdt: Juridisk perspektiv og økonomisk perspektiv.

November 18
Workshop: Peder Sather workshop on industrial organization, University of California, Berkeley.

November 19
Workshop: Peder Sather workshop on health care, University of California, Berkeley.

November 28 at 14:15-15.30
Seminar:
‘Market Structure and the Competitive Effects of Vertical Integration’, Professor Markus Reisinger, WHU – Otto Beisheim School of Management.

December 5 at 14:15-15.30
Seminar:
Er særregulering av bokbransjen nødvendig? Professor Erling Hjelmeng UiO og BECCLE og Postdoc Ronny Gjendemsjø, UiB og BECCLE.

 

Spring 2013

January 29 at 14.15 -16:15
Seminar: Senior risk analyst Eirik N. Christensen, Sparebanken Vest: From Basel to Bergen – How will future regulation of the banking sector influence competition?

February 26 at 14:15-16:00
Seminar: Bernard McCabe, Senior Member of the Australian Administrative Appeals Tribunal: Airline alliances and competition regulation at the other end of the world.

March 19 at 1415-1600
Seminar:
Halvard Haukeland Fredriksen, Stipendiat ved juridisk fakultet, UiB: Konkurransetilsynets erstatningsansvar for ugyldige vedtak

April 12 at 14.15-16:15
Seminar:
Senior manager Steffen Sühnel, PwC, Berlin: Applying the Private Investor Test in practice
Phd candidate Malgorzata Agnieszka Cyndecka, Faculty of Law University of Bergen: The Applicability and Application of the MEIP

April 23 at 14:15-15:30
Seminar:
Advisor Hanne Gard Lund, Norwegian Competition Authority and post doc Bjørn Olav Johansen: RPM in competition law – legal and economic perspectives.

April 25 at 12:30-13:45
Seminar:
Tommy Staahl Gabrielsen, BECCLE and UiB: Resale price maintenance and up-front payments: achieving horizontal control under seller and buyer power. Joint seminar with Department of Economics, University of Bergen.

May 2 at 14:15-15:30
Seminar:
Professor Tommy Staahl Gabrielsen, University of Bergen and BECCLE: Code of Conduct for the Norwegian Grocery Sector?

May 13-14
Workshop: The 7th. Competition Law and Economics European Network (CLEEN) Workshop, Bergen.

May 30 at 11:00-12:15
Seminar:
Professor Erling Hjelmeng, University of Oslo and BECCLE: Forslag til lov om god handelsskikk – samfunnsøkonomisk effektivitet inn i kontraktsretten

June 19 at 14:15-15:30
Hèlder Vasconcelos, University of Porto: Structural remedies in merger control

 

Autumn 2012

August 13 at 12:15-13:30
Seminar: Debashis Pal, University of Cincinnati: On the Merits of Endogenous Access Pricing Note: Seminar held at Dept. of Accounting, Auditing and Law at NHH (9th floor)

August 29 at 13:15-14:30
Seminar:
Postdoc Ronny Gjendemsjø, University of Bergen and BECCLE: The EFTA court’s judgement in the Posten case

September 12 at 16:00
Seminar: Professor Erling Hjelmeng, University of Oslo and professor Øystein Foros, NHH: Meldeplikt eller ikke meldeplikt – Norgesgruppen og ICA-Maxi

September 20-21
Conference: Competition and public procurement law issues in the health care sector, Scandic Neptun Hotel in Bergen.

October 10 at 13:15-15:00
Seminar: Asbjørn Englund (Oslo Economics), Roar Gjelsvik og Even Tukun (Konkurransetilsynet) og Helge Thorbjørnsen (NHH): A-pressens oppkjøp av Edda Media: Beregning av diversjonsrater

October 17 at 14:15-15:30
Seminar: Professor Lars Henriksson, Stockholm School of Economics: Countervailing buyer power in EU antitrust analysis. Comments by professor Tommy Staahl Gabrielsen, University of Bergen and BECCLE

October 30 at 13:15-14:30
Seminar: Professor Nils-Henrik M. von der Fehr, University of Oslo, professor Lars Sørgard, NHH and professor Frode Steen, NHH: Loyalty programs in the airline industry in Norway

November 6 at 14:15-15:30
Seminar: Professor Christian Schultz, University of Copenhagen: Sale of virtual capacity as a merger remedy

November 12 at 14:15-15:30
Seminar: Adina Claici, European Commission, DG Competition – Chief Economist Team: Anti-competitive exclusionary conduct in EU antitrust practice

November 30, 2012
Conference: merger control, Norwegian School of Economics, Bergen.

December 12 at 14:15-15:30
Seminar: Linda Orvedal, Norwegian Competition Authority and Lars Sørgard, Norwegian School of Economics and BECCLE: Welfare standard in antitrust

 

Spring 2012

January 5 at 13:15-14:30
Seminar: Professor Lars Sørgard, NHH og BECCLE: TV-rettigheter og tosidig marked: Premier League og Tippeligaen

January 17 at 13:15-14:30
Seminar: Professor emeritus Kai Kruger: Inngår konkurranseretten i håndhevelsen av anbudsreglene? KOFA-saker i lyset av EU-domstolens praksis på konkurranserettsområdet

February 7 at 13:15-14.30
Seminar: Odd Rune Straume, University of Minho: Hospital competition with soft budgets

February 21 at 13:15-14.30
Seminar: Professor Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo: En mer effektiv konkurranselov – presentasjon av konkurranselovutvalgets forslag

March 6 at 13:15-14:30
Seminar: Associate professor Armando Pires: Media Sources and Media Bias

March 13
Seminar: The food chain commission’s report (Matkjedeutvalgets rapport), held at the University of Bergen.

April 13 at 14:15-15:30
Seminar: ECON/BECCLE-seminar. Postdoc Bjørn Olav Johansen, BECCLE and University of Bergen: Buyer Power and Exclusion in Vertically Related Markets

April 18 at 13:15-14:30
Seminar: Professor Greg Shaffer, University of Rochester, USA: Naked Exclusion with Minimum Share Requirements

May 15, 2012 at University of Bergen
Seminar: Competition issues in the taxi market, University of Bergen.

 

Autumn 2011

August 30 2011 at Norwegian School of Economics
Conference: Antitrust enforcement in the presence of leniency programs, held at the Norwegian School of Economics.

September 9
Conference: Formal opening of BECCLE:

Papers/presentations:

September 20 at 13:15-14:30
Seminar: Ronny Gjendemsjø (UiB/KT) og Lars Sørgard (NHH): Kollektiv dominans

October 4 at 13:15-14:30
Seminar: Mario Iacovides, Uppsala University: Consumer Welfare and Market Definition in Competition Law and International Economic Law

October 21 at 13:15-15:00
Seminar: Erling Hjelmeng, UiO og Tommy Staahl Gabrielsen, UiB: Prosjektsamarbeid

November 2 at 14:15-15:30
Seminar: Tore Lunde, University of Bergen: Forholdet mellom konkurransefremmende tiltak gitt med hjemmel i konkurranseloven § 14 og direktivet om urimelig handelspraksis

November 17-18
Conference: The 9th annual Association for Competition Economists Association (ACE), held at the Norwegian School of Economics.

November 23 at 14:15-15:30
Seminar: Patrick Rey, Toulouse School of Economics: Loss leading

November 29 at 13:15-14:30
Seminar: Olav Kolstad (Kvale Advokatfirma): Forslag til lov om god handelsskikk

December 13 at 13:15-14:30
Seminar: Tina Søreide (CMI) og Birthe Taraldset (UiB): Lempningsreglene for konkurranselovbrudd og korrupsjon

Spring 2011

May 27
Seminar: Market delineation, held at the Norwegian Competition Authority.