Presentasjonene fra seminaret om matmarkedet

Tirsdag 5. april arrangerte BECCLE et seminar om matmarkedet ved NHHs campus i Oslo. Matmarkedene i Norge er under konstant oppmerksomhet og bylig godkjente Konkurransetilsynet fusjonen mellom Coop og Ica på vilkår. Regjeringen jobber med en lov om god handelsskikk, og debatten om hvor marginene forsvinner i distribusjonskjeden pågår. I seminaret rettet vi søkelyse mot alle disse problemsstillingene, og vi har inviterte en rekke økonomer og jurister til å presentere sine syn som grunnlag for diskusjon og debatt.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelige her..