Nytt BECCLE seminar: Prisdiskriminering og prissykler

 • 03, 30, 2017
 •  
 •  
 • Comments Off on Nytt BECCLE seminar: Prisdiskriminering og prissykler

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Halvor Mehlum om prisdiskriminering og pryssykler Innledere: Halvor Mehlum Universitetet i Oslo Tid og dato: kl: 12:45 – 14:00, Torsdag 30. mars Sted: 9 etg., SV bygget, Fosswinckelsgt. 6, Bergen I dette seminaret vil Mehlum presentere en modell for prisdiskriminering i et duopolmarked med […]


BECCLE-seminar: Delingsøkonomi – muligheter og utfordringer

 • 02, 13, 2017
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: Delingsøkonomi – muligheter og utfordringer

Mandag 6 februar overleverte delingsøkonomiutvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen. Forslagene fra utvalget har vakt interesse og debatt. BECCLE har gleden av å inviterer til et seminar der utvalgets forslag blir presentert, og der vi diskuterer noen av forslagene fra utvalget. Seminaret vil strømmes direkte her… Innledere: Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi, […]


Overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport

Delingsøkonomiutvalet, foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og eit fleirtal foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tjenester i delingsøkonomien. BECCLEs Professor Tommy Staahl Gabrielsen har leia utvalet, som i tillegg foreslår ei endra regulering av taximarknaden som mogleggjer etablering av delingskøyring. «Rettstilstanden på området er […]


Ignacio

BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui on “Buyer Power in EU/EEA Competition Law”

 • 02, 06, 2017
 •  
 •  BECCLE, News
 • Comments Off on BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui on “Buyer Power in EU/EEA Competition Law”

Buyer power and its treatment in EU/EEA Competition Law is a topic that has received little academic attention until now. Buyer power represents the other side of competition law and concerns buying conducts and how a buyer can exert its market power to the detriment of competition. On Friday 10 February, BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui […]


New publication: “Recale price maintenance with secret contracts and retail service externalities”

 • 01, 31, 2017
 •  
 •  BECCLE, News
 • Comments Off on New publication: “Recale price maintenance with secret contracts and retail service externalities”

New publication in American Economic Journal: Microeconomics by BECCLEs Tommy Staahl Gabrielsen and Bjørn Olav Johansen on the economics of RPM. Citation: Gabrielsen, Tommy Staahl and Bjørn Olav Johansen: ‘Resale price maintenance with secret contracts and retail service externalities’, American Economic Journal: Microeconomics, 9(1), pp. 63-87.


Bergen Competition Policy Conference 27-28 April 2017

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) is pleased to announce the 3rd annual conference on competition policy on the 27th and 28th of April in Bergen, Norway. The conference will combine sessions with invited speakers and presentations and discussions of original research papers in the fields of competition law and economics. Date: 27 […]


Strategi og politikk for handel mellom bedrifter

BECCLEs Teis Lunde Lømo disputerer torsdag 12.01.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Vertical contracting with externalities: three essays in industrial organization». Bedrifter handler med hverandre gjennom avanserte kontrakter – gjerne kalt vertikale bindinger. Et eksempel er avtalene mellom leverandører og forhandlere i det norske dagligvaremarkedet – si mellom Orkla og Rema. Vertikale […]


BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui awarded the American Bar Association’s Antitrust Award

 • 11, 23, 2016
 •  
 •  BECCLE, News
 • Comments Off on BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui awarded the American Bar Association’s Antitrust Award

BECCLE and UiB’s PhD candidate Ignacio Herrera Anchustegui has been awarded the prestigious Scholar-In-Residence Program award by the Antitrust Law Section of the American Bar Association. On Friday 11th of November Ignacio was informed that he was chosen as one of the two recipients of the Scholar-In-Residence Program award for the period 2017. This grant […]


BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen

 • 11, 22, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om behovet for økonomisk fagkunnskap i domstolene med Asbjørn Strandbakken, Magni Elsheim, Sven Marius Urke, og Tommy Staahl Gabrielsen


Opptak fra BECCLE-seminar 1. november er nå tilgjengelig.

Opptaket fra BECCLE-seminaret 1. november om markedsbalansering i kjøttindustrien og unntak fra konkurranseloven er nå tilgjengelig. Opptaket er tilgjengelig her…