Norwegians oppkjøp av Widerøe

Bør Norwegian få kjøpe Widerøe? Hva er de rettslige og økonomiske rammene for et eventuelt inngrep av Konkurransetilsynet? Erling Hjelmeng og Lars Sørgard innleder til debatt på BECCLE seminar 21.september kl 14.30-16.00. Se HER.