Mot ei sterkare offentlegrettsleg administrativ handheving av konkurransereglane

BECCLE inviterer til seminar 26. oktober om tildeling og forskyving av makt til administrative konkurransestyresmakter både nasjonalt og overnasjonalt i Europa. Innleggshaldarar er Jon Petter Rui, Tina Søreide, Elin Moen, og Vibeke Andersen. Se HER