Markedsbalanseringsutvalgets rapport

 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgsleder professor Erling Hjelmeng  (BECCLE) Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgsleder professor Erling Hjelmeng (BECCLE)
Foto: Landbruks- og matdepartementet

BECCLEs Erling Hjelmeng og Tommy S. Gabrielsen var medlemmer i utvalget som forrige uke la frem evalueringen om markedsbalanseringen i jordbruket. Rapporten er tilgjengelig på Landbruks- og matdepartementets nettsider..