Malgorzata Cyndecka på Misjon Veslandet – en podcast fra PwC om statsstøtte og koronaviruset

Foto/Ill.: Eirik Holmøyvik

Medlem av BECCLE Malgorzata Cyndecka var nylig gjest på Misjon Veslandet – en podcast fra PwV, om statens tiltak i relasjon til koronakrisen.

Podcasten drøftet tematikken statens tiltak i relasjon til koronakrisen – “om statens tiltak slår til, eller slår feil”, der Malgorzata bidro til diskusjonen med perspektiver om statens statsstøttetiltak. Tematikken er også aktuell for postdoktorprosjektet “Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector”, ledet av Malgorzata. For mer informasjon om postdoktorprosjektet, følg denne lenken.

For å lytte til podcasten, følg denne lenken.