NRKs konkurransebegrensende virknigner

Kulturminister Thorhild Widvey (H) sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) og NRKs styreleder Birger Magnus. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

En ny rapport av blant andre BECCLEs Lars Sørgard, Tommy S. Gabrielsen og Hans Jarle Kind, slår fast at det neppe er noen grunn til å begrense NRKs aktiviteter.

I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om allmennkringkasting, har SNF utført en rapport om NRKs konkurransemessige virkniger for Kulturdepartementet. Bak rapporten står blant annet BECCLEs Lars Sørgard, Tommy S. Gabrielsen og Hans Jarle Kind. SNF har særlig vurdert hvilke konkurransemessige virkninger NRKs nasjonale og lokale nyhets- og aktualitetstjenester på nett har på mediemarkedet.”.

En presentasjon av rapporten vil innlede Kulturdepartementets innspillsmøte om NRKs konkurransemessige virknigner kommende mandag 23. mars. På møtet vil også MBL presentere rapporten “Hva nå NRK”, og det vil bli holdt innleggg fra Thor Gjermund Eriksen (NRK), Olav T. Sandnes (TV 2) Rune Hetland (LLA), Trygve Rønningne (P4) og Helle Sjøvaag (UiB). Møtet avsluttes av med en paneldebatt hvor det vil være anledning til å tenge seg til spørsmål og korte innlegg. Møtet finner sted i Auditoriet i R5, akersgata 59, er åpent for alle og vil bli strømmet på departementets nettsider.

 

BECCLEs Lars Sørgard oppsummerer hovedpunktene i rapporten:


 

Les hele rapporten om konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester her

 

Om studien:

Formålet med studien bak SNFs rapport har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Forskerne fant at nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester, som for eksempel vg.no og dagbladet.no. De fant også at det er liten grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nettavisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet.

Hva angår regionale/lokale nyhetstjenester på nettet, finner studien at NRKs regionale nett-tjenester synes å dekke et noe annet behov enn det som den typiske lokale nettavis gjør. Selv i de regioner der NRK har stor andel av nett-trafikken, som for eksempel i Sogn og Fjordane, synes det som at de ikke er en hardere konkurrent mot lokale nettaviser enn i andre regioner. I de regioner hvor NRK er stor kan dets popularitet til en viss grad forklares med at de dekker et behov som ikke synes å bli dekket fullt ut av andre medieaktører. Vår studie tyder på at for den tjenesten vi har fokusert mest på – nyhets- og aktualitetstjenester – har NRK sin tilstedeværelse sannsynligvis vært positiv for publikum sitt samlede tilbud, selv i de områder hvor NRK har en sterk stilling.

Studien finner videre at yr.no og ut.no er svært lite integrert i nrk.no og bidrar således i svært liten grad til attraktiveten for nrk.no, mens derimot ytring.no er integrert og til en viss grad bidrar til attraktiveten for nrk.no. Forskerne har imidlertid ikke nok informasjon til å kunne fastslå om den type tjenester tilbudt av NRK fortrenger andre aktørers utvikling av tilsvarende tjenester.