Kristian Strømsnes disputerer for ph.d-graden ved UiB med avhandlingen “Uten virkning”

Foto/ill.: UiB

En offentlig oppdragsgiver skal sette sine anskaffelser ut på anbud før en kontrakt inngås. Dersom denne plikten ikke oppfylles har domstolen, etter nærmere vilkår, plikt til å kjenne kontrakten “uten virkning” etter Anskaffelsesloven § 13. Denne regelen ble innført i norsk rett i 2012 gjennom implementeringen av EUs Håndhevelsesdirektiv (2007/77/EF). Avhandlingen analyserer og drøfter vilkårene som må være oppfylt før kontrakten kan kjennes “uten virkning”. Videre drøftes det hva EU/EØS-retten krever at det norske innholdet i denne regelen blir.

For mer informasjon om avhandlingen, følg denne lenken.