Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler til BECCLE

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler til BECCLE og forskere med tilknytning til BECCLE.

Les mer her om tildelingen her:

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

NORCE ved Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund tildeles 246.000 kr for 2019 til prosjektet Handheving av kartell i EU konkurranseretten. Prosjektet vil blant annet se nærmere på samspillet mellom lempning og kriminialisering av kartell, og mellom lempning og erstatningskrav.

SNF ved Ronny Gjendemsjø (Universitetet i Bergen, juridisk fakultet) og Malin Arve (Norges Handelshøyskole) tildeles 550.000 kr for 2019 og 850.000 kr for 2020, totalt 1.400.000 kr til prosjektet “Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets” .

Prosjektet vil analysere unormalt lave bud samt anbudssamarbeid i offentlige og private innkjøpsmarkeder, og vil kombinere økonomisk og juridisk teori samt økonometrisk analyse.

SNF tildeles videre 718.500 kr for 2019 og 718.500 kr for 2020, totalt 1.437.000 kroner til prosjekt Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer. Prosjektet vil ledes av Erling Hjelmeng (Universitetet i Oslo) og Tina Søreide (Norges Handelshøyskole).  Prosjektet omhandler prinsipper for foretaksansvar i konkurransesaker, med betydning også for annen økonomisk kriminalitet.

BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics tildeles 485.000 kr for 2019 til gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt til gjennomføring av BECCLE konferansen 2019 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.”