Informasjonsutveksling som ei føremålsovertreding. Bokdatabase-saka under lupa.

BECCLE inviterer til seminar om Bokdatabase-saka, og korleis saka er med på å klarleggje grensene for når informasjonsutveksling om pris utgjer ei føremålsovertreding etter konkurranselova § 10. Sentralt i denne saka var spørsmålet om det dreia seg om informasjon om framtidige eller noverande prisar, og tilgjengelegheita av denne informasjonen. Innleggshaldarar er juridisk direktør hos Konkurransetilsynet, Karin Stakkestad Laastad, og partnar i Wikborg Rein, Preben Milde Thorbjørnsen.

 

SE MER HER