‘Fastpris på bøker’ by BECCLE’s Foros, Hjelmeng and Kind awarded best article 2014 in the Norwegian Journal ‘Samfunnsøkonomen’

The article, ‘Fastpris på bøker’, which deals with RPM in the Norwegian book market, written by BEECCLE’s Øystein Foros, Erling Hjelmeng and Hans Jarle Kind, was awarded the price for best article 2014 in the Norwegian Journal Samfunnsøkonomen.

The price was awarded during the annual economists researcher’s meeting, Monday 5 and Tuesday 6 January.

Article abstract (written in norwegian):

Det er omstridt hvorvidt bokbransjen skal tillates å benytte fastpriser (bindende videresalgspriser). Et premiss hos mange som er skeptisk til faste bokpriser er at det fjerner konkurransen (og leder til høyere sluttbrukerpriser). Det er ikke korrekt. I en enkel modell, som bygger på sentrale egen skaper i bokmarkedet, viser vi først at faste priser endrer hvor i verdikjeden priskonkurransen finner sted, og dernest at prisene kan være lavere med enn uten faste priser. Til slutt diskuterer vi faste priser i et noe bredere konkurranserettslig perspektiv, med fokus på hvordan en usikkerhet om virkninger bør håndteres rettslig.

The article is available here.