Det fremtidige norske kraftsystemet

BECCLE inviterer til seminar 30. januar om organiseringen av det norske kraftmarkedet. Skal vi fortsatt ha en markedsbasert omsetning? Bør vi utnytte gevinster ved handel, eller hindre prissmitte fra Europa? Hvordan kan vi bidra til den grønne omstillingen? Foredragsholdere er Nils-Henrik M. von der Fehr (Universitetet i Oslo), Lars Sørgard (Norges Handelshøyskole), Anniken Hauglie (NHO) og Anders Skonhoft (NTNU). For mer detaljer, se HER.