Debatt: ‘Hagens nye konkurranselov’

I Dagens Næringsliv onsdag 8. oktober, uttrykte Stein Erik Hagen bekymring for konkurransen i det norske dagligvaremarkedet som følge av Coops oppkjøp av ICA. Hagen foreslo et tillegg i konkurranseloven om ikke-diskriminerende vilkår, tilsvarende den amerikanske Robinson-Patman Act. En dårlig idé som best gagner leverandørene, svarer Lars Sørgard i Dagens Næringsliv, torsdag 9. oktober.

Les Lars Sørgards svar til Stein Erik Hagen i Dagens Næringsliv, torsdag 9. oktober, på. 47.