Debatt: Coops oppkjøp av ICA

I Dagens Næringsliv den 15. oktober drøfter Tommy S. Gabrielsen, Erling J. Hjelmeng og Lars Sørgard Coops oppkjøp av ICA. De påpeker at Coops strategi er å selge så mange ICA-butikker at Konkurransetilsynet gir sitt ja til oppkjøpet. De tre professorene advarer mot en slik tilnærming. ICA har en plan B, som er å nedskalere og rendyrke RIMI-konseptet. En slik plan B vil sikre at det fortsatt er fire aktører i markedet, hvilket på lang sikt kan være gunstig for konkurransen.

Les innlegget her.