Category Archives: Blog

New publication by BECCLEs’ Ignacio Herrera Anchustegui

New publication On 22 December 2016, The EFTA Court delivered its advisory opinion, clarifying what is understood to by restriction of competition by object and whether joint bidding may restriction competition by object as a type of price fixing. BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui’s analysis of the advisory opinion is forthcoming in European Competition and Regulatory […]


Recognition from the Commission

Reckognition by the Commission The Directive on Damages with regards to breach of the Competition Rules (Directive 2014/104/EU) has triggered some alterations to amongst other things the Commission’s leniency programme. This has resulted in a new Commission Regulation 2015/1348, amending Regulation 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 101 […]


AG Szpunar on concerted practices and unilateral communication

On the same day as the probably more hyped Huawei judgment was published, an interesting opinion about concerted practices from Advocate General Szpunar was published (case C-74/14). In the opinion AG Szpunar discusses whether unilateral communication can be sufficient to establish a concerted practice. This is a question to which we can’t find a clear […]


Wathelets uttalelse i C-170/13 – Inngrep i standardpatent, forføyningsbegjæringer og misbruk av dominans

  • 01, 29, 2015
  •  
  •  Blog
  • Comments Off on Wathelets uttalelse i C-170/13 – Inngrep i standardpatent, forføyningsbegjæringer og misbruk av dominans

I C-170/13 Huawei v ZTE har EU-domstolen for første gang fått anledning til å vurdere hvorvidt og på hvilke vilkår en begjæring om midlertidig forføyning mot en påstått inngriper i et standardpatent kan anses som misbruk av dominans etter artikkel 102 TFEU. Saken går rett i kjernen på det som av mange omtales som The […]


The BECCLE Blog

Welcome to BECCLE’s blog! Her you will find updates on developments in competition law and economics, submitted by our associates. Other blogs worth visiting are: The Centre for Competition Policy at the University of East Anglia’s Competition Policy Blog Kluwer Competition Law Blog Blacstone Chambers’ Competition Bulletin Chillin’Competition


Fritt frem for ‘veiledende’ kartellpriser?

Det burde være kjent for næringslivet at det er forbudt å snakke med sine konkurrenter om priser. Det er ikke bare den enkelte bedrift som må vise varsomhet, men også sammenslutning av bedrifter. I 2009 fikk Norges Turbileierforbund bot av Konkurransetilsynet for å ha oppfordret sine medlemmer til prisøkninger. Den gang ble det slått fast […]


Anti-diskrimineringslov i dagligvaremarkedet?

Det er tegn som tyder på at Regjeringen arbeider med å fremme et forslag om en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Lobbyistene har vært på banen lenge, både de som ikke ønsker en slik lov, men ikke minst de som ønsker en lov som går lenger enn forslaget som matlovutvalget la fram. En som […]


En unødvendig og kostbar forskrift

Den nye avfallsforskriften går lenger enn det som kreves i henhold til EØS-regelverket og kan medføre høyere pris både for husholdnings- og næringskunder, hevder Ronny Gjendemsjø og Lars Sørgard. Klima- og miljøverndepartementet har i en ny forskrift pålagt offentlige bedrifter i avfallssektoren å belaste ulike deler av dets virksomhet, husholdningsavfall hvor de har monopol og […]