BECCLEs Tommy Staahl Gabrielsen skal leie ekspertutval om delingsøkonomi

Foto og opphavsrett: UiB

Foto og opphavsrett: UiB

I statsråd fredag 4. mars sat regjeringa ned eit ekspertutval som skal utgreie moglegheiter og utfordringar av den nye delingsøkonomien. Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi (UiB) og BECCLE skal leie utvalet.

Les mer…