BECCLE-seminar: ‘Fusjoner godkjent på vilkår’

En rekke fusjoner og oppkjøp har den siste tiden blitt godkjent på strukturelle vilkår. Et rådende syn er at strukturelle vilkår, der for eksempel deler av virkshomheten må avhendes, er bedre enn å pålegge de fusjonerende adferdsvilkår. Erling Hjelmeng og Lars Sørgard vil i dette seminaret drøfte mulige problemer og utfordringer forbundet med avhjelpende tiltak, med særlig fokus på strukturelle tiltak

Les mer…