BECCLE gratulerer Jean Tirole med nobelprisen i økonomi!

I dag ble den Franske Økonomen Jean Tirole tildelt nobelprisen i Økononmi. Tirole, som er professor ved Toulouse School of Economics, har skrevet læreboken som regnes som bibelen for mange konkurranseøkonomer.

Agence France-Presse/Getty Images

Jean Tirole (AFP/Getty Images)

 

– Vi er både glade og stolte for at nobelprisen i økonomi går til en forsker som til de grader har vært opptatt av velfungerende konkurranse og regulering, sier BECCLEs Tommy Gabrielsen.

– Tirole har levert viktige bidrag på begge områder. Han har også skrevet læreboken om næringsøkonomi som er å finne i enhver konkurranseøkonoms bokhylle. Selv om boken “The theory of Industrial Organization” ble skrevet for over 25 år siden, er det få bøker som slår denne selv i dag. Boken regnes som bibelen for mange konkurranseøkonomer. Denne nobelprisen markerer at konkurranseøkonomi er et viktig og aktuelt forskningsfelt.