Nettbaserte markedsplasser og konkurranseretten

6. desember, i forhåndsavgjørelsen i Coty, C-230/16, bekreftet EU-domstolen at selektive distribusjonssystem og forbud mot å selge via tredjeparts nettbaserte markedsplasser på gitte kriterier, ikke strider med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler og samarbeid i artikkel 101 TFEU.

Les hele kommentaren av BECCLEs Håvard Ormberg på immaterialrettstrollet…

Personer:

Håvard Ormberg
PhD Fellow
Faculty of Law, UoB, and BECCLE